Οι εξετάσεις θα γίνουν τέλος της χρονιάς το μήνα Ιούνιο. Οι ημερομηνίες θα δωθούν από τους υπεύθυνους /αντιπρόσωπους των εξετάσεων απευθείας σε εσάς.

  1. Όσοι από εσάς θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις του Trinity , κιθάρας, πιάνου ή και θεωρίας επικοινωνήστε στο 99541115( Νάταλη Γιωργαλλή). Οι εγγραφές θα είναι από τις 10/02 μέχρι και 10/03/2014 (ΜΟΝΟ).(Εάν θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις οργάνου και θεωρίας χρειάζεστε δύο διαφορετικές εγγραφές).
  2. Όσοι από εσάς θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις των Rockschool, κιθάρας, πιάνο ,ή φωνητικά επικοινωνήστε στο 99669311 με το Κ. Λάκη Βασιλειάδη .Οι εγγραφές είναι από 1/02 μέχρι 28/02(ΜΟΝΟ).
  3. Όσοι από εσάς θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις των Royal Schools θεωρία (ΜΟΝΟ) οι εγγραφές θα είναι από την 1/03 μέχρι 20/03.Τηλεφωνήστε στο 22585113, ή  στο 22585100.Προηγούμενοι κάνετε download τη φόρμα εγγραφής από το www.Britishcounsil.com.cy

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.