Οι εξετάσεις θα γίνουν τέλος της χρονιάς το μήνα Ιούνιο. Οι ημερομηνίες θα δωθούν από τους υπεύθυνους /αντιπρόσωπους των εξετάσεων απευθείας σε εσάς.
Όσοι από εσάς θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις του Trinity , κιθάρας, πιάνου ή και θεωρίας επικοινωνήστε στο 99541115( Νάταλη Γιωργαλλή). Οι εγγραφές θα είναι από τις 10/02 μέχρι και 06/03/2015 (ΜΟΝΟ).(Εάν θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις οργάνου και θεωρίας χρειάζεστε δύο διαφορετικές εγγραφές).
Όσοι από εσάς θα παρακαθίσετε σε εξετάσεις των Rockschool, κιθάρας, πιάνο ,ή φωνητικά επικοινωνήστε στο 99669311- 22814777 με το Κ. Λάκη Βασιλειάδη .Οι εγγραφές είναι από 10/02 μέχρι 28/02(ΜΟΝΟ).
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.