European University Cyprus presenting our program.Together with my colleagues Yiannis Miralis Georgia Petroudi and Yiorgos Christofi.We are proud for our students’ dedication and performance. Nikolis ChristodoulouPetros Papaconstantinou Savvas Buffalo Elena Erotokritou Giorgos Kylilis.Andreas Christoforidis Rafael Borelluss Pantelis Constantinou!!!!!