Σύμφωνα με τους κανονισμούς της σχολής μας οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας, καθώς και στο βιβλιάριο μελέτης των μαθητών, τα μαθήματά μας τελειώνουν στις 30 Ιουνίου (και όχι πιο πριν). Τα δίδακτρα τα οποία πληρώνει ο κάθε μαθητής είναι με βάση τον δεκάμηνο κύκλο μαθημάτων (παρακαλώ διαβάστε τους όρους εγγραφής).

Η συναυλία μας που θα έχει τίτλο Endless Music  θα είναι στις 3 Ιουλίου  στο Cultural Center του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και θα συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως μαθητές μας. Από τις 10/06 μέχρι και τις 30/06 θα έχουμε και κάποιες επιπλέoν συναντήσεις για σκοπούς εξετάσεων, προβών, και προετοιμασία της συναυλίας μας.

Οι εξετάσεις μας θα είναι από τις 17 μέχρι τις 30 Ιουνίου περίπου. Εάν χαθούν κάποια μαθήματα λόγω εξετάσεων του σχολείου επικοινωνήστε μαζί μας για αναπληρώσεις.  Δεν θα χαθεί κανένα μάθημα, απεναντίας θα κάνουμε επιπλέον συναντήσεις.

Οι εγγραφές μας θα είναι από τις 15/05 μέχρι και 16/06. Θα σας σταλεί φόρμα εγγραφής για προκράτηση ώρας για τη νέα χρονιά 2017-2018 . Η εγγραφή έχει κόστος €25 και για όσους έχουν αδέλφια στη σχολή €20 ο καθένας. Η εγγραφή γίνεται προσωπικά και είναι έγκυρη μόνο για όσους συμπληρώσουν τον Δέκατο μήνα φοίτησης (Ιούνιο) .(Παρακαλούμε όπως για οποιεσδήποτε απορίες διαβάστε τους όρους εγγραφής στο βιβλιάριο μελέτης. )

Τον μήνα Ιούνιο θα δοθεί υλικό για μελέτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού., Δύο μήνες χωρίς εξάσκηση μας παίρνουν τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω. Γι’ αυτό θεωρούμε την παρουσία σας σημαντική μέχρι και το τέλος Ιουνίου καθώς και την συμμετοχή σας στη συναυλία. Οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να γνωρίσουν και να παίξουν μουσική μαζί με άλλους μαθητές μας, καθώς και να βιώσουν την εμπειρία της σκηνής.

Όσοι ενδιαφέρεστε για μαθήματα τον μήνα Ιούλιο παρακαλούμε όπως το δηλώσετε μέχρι 15 Ιουνίου. Ο κύκλος συμπεριλαμβάνει 4 συναντήσεις κατόπιν συνεννόησης. Τα μαθήματα μπορούν να συμπληρωθούν σε δύο ή τρεις εβδομάδες.

Ευχαριστούμε!