Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτήριων για τη παράσταση μας “Endless Music”. Με το εισιτήριο θα μπορείτε να πάρετε αργότερα φωτογραφίες και βίντεο δωρεάν σε δικό σας usb. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει reception για όλους. Τα εισιτήρια για όσους θα παρακολουθήσουν την παράσταση είναι €8 και για παιδιά κάτω των 12 είναι €5. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από τη σχολή. Είναι καλό όλοι να γνωρίζουν ότι το εισιτήριο καλύπτει ένα μικρό μέρος των εξόδων της παράστασης, δεν είναι σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικό.

Ευχαριστούμε πολύ.

We began selling the tickets for our school’s concert “Endless Music”. With the ticket you will be able to receive photos and videos of the concert, for free, later on your own usb. After the event, a reception for everyone will follow. Tickets for those attending the show are € 8 and for children under 12 is € 5. Tickets can be purchased directly from the school. It’s good that everyone knows that the ticket covers a small part of the cost of the show is not in any way for profit.

Thank you.