Τα appointment σας για τις εξετάσεις του Trinity βρίσκονται στο μουσικό κατάστημα Γιωργαλλής (τηλ. 22513443). Παρακαλούμε όπως τα παραλάβετε το συνομότερο.

Ευχαριστούμε!